Hur är en Rhodesian Ridgeback?

Kom och lyssna på och diskutera kring hur vi som rasklubb ska beskriva vår ras på "insidan" och vilka egenskaper vi kan påverka i aveln.

I samband med SRRS/Södras årsmöte är SRRS Mentalkommitté inbjudna att presenterar SKKs projekt, Att beskriva hundars mentala egenskaper och beteenden.

Som ett led i att Rhodesian ridgeback är första rasen i Sverige som kommit upp i 500 genomförda BPH-beskrivningar kommer MK också att presentera den analys som SLU gjort som omfattar arvbarhet för de olika egenskaper som omfattas i BPH. Detta är första steget mot ett mentalindex för vår ras.

Välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2018-02-18
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2018-02-11
Anmälan:

Anmälan görs till: sekreterare.sodra@srrs.org

Anmälningsavgift:

Gratis!

Medlemskap: Medlem i SRRS/Södra
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Ulrika Hall via telefon 070-659 28 69 eller via e-post sekreterare.sodra@srrs.org.

Övrig information:

Efter årsmötet blir det en kortare paus, därefter börjar föreläsningen.

Adress: Röstånga Gästgiveri, Marieholmsvägen 2, 26868 Röstånga
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor