SRRS/Södras årsmöte 2018

SRRS/Södra kallar till Årsmöte 2018

Alla medlemmar hälsas härmed välkomna till SRRS/Södras årsmöte 2018.

MOTIONER

Motioner för behandling till årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 28 januari 2018. Motionen ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via såväl vanlig post (adresseras till: Ulrika Hall, Ragnvallagatan 8B, 256 63 Helsingborg) som e-post (adresseras till: sekreterare.sodra@srrs.org). Om motionen sänds via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i detta fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information hur en motion ska vara formulerad se SKK:s hemsida: www.skk.se/global/dokument/om-skk/foreningspaketet/motioner-s16.pdf

Årsmöteshandlingar kan hämtas från SRRS/Södras hemsida (www.srrs.org/sodra) från och med den 11 februari 2018. Handlingarna kan, från samma datum, även rekvireras i pappersformat genom sekreterare.sodra@srrs.org mot en kostnad av 4 st frimärken för inrikesbrev.

VALBEREDNING

Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete?

Ta kontakt med valberedningen:

Britt-Marie Stjärnfeldt (sammankallande), 073-243 18 70

Jeanette Larsson, 076-167 05 75

Ingrid Taylor, 072-732 03 31

E-post till valberedningen: valberedning.sodra@srrs.org

ÖVRIGT

Vi bjuder på fika, så när ni bestämt er för att komma uppskattar vi om ni hör av er till sekreterare.sodra@srrs.org för planeringens skull.

Vid frågor kontakta Magnus Lundberg, telefon: 070-218 91 08, e-post: ordforande.sodra@srrs.org

Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2018!

Varmt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2018-02-18
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2018-02-11
Anmälan:

Anmälan görs till: sekreterare.sodra@srrs.org

Anmälningsavgift:

Gratis!

Medlemskap: Medlem i SRRS/Södra
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Magnus Lundberg via e-post ordforande.sodra@srrs.org

Dokument:
Adress: Röstånga Gästgiveri, Marieholmsvägen 2, 26868 Röstånga
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor