SRRS/Södra extra årsmöte 2018

SRRS/Södra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till extra årsmöte.

SRRS/Södras styrelse beslutade vid styrelsemöte 2018-04-04, i enlighet med SRRS stadgar för lokalavdelningar §6 moment 1, att kalla ett extra årsmöte där val av lokalavdelningens ordförande, ledamöter och suppleanter görs om i sin helhet. Kallelsen sker mot bakgrund av att två av SRRS/Södras sju styrelsemedlemmar har valt att lämna lokalstyrelsen under början av verksamhetsåret. Kvarvarande styrelsemedlemmar upplever att förutsättningarna för ett fungerande styrelsearbete och en fungerande verksamhet har försämrats när antalet styrelsemedlemmar har reducerats.

Varmt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2018-06-03
Starttid: 11:00
Anmälan:

Anmäl din närvaro till kontaktperson nedan senast 2018-05-28.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap: Medlemskap i SRRS/Södra krävs.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Margareta Lantz, telefon 0707-61 85 10, e-post kassor.sodra@srrs.org.

Övrig information:

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kan hämtas i pdf-format här >>.

Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom sekreterare.sodra@srrs.org mot en kostnad av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Pia Janols, telefon 0763-40 40 13
Gisela Lindberg, telefon 0723-84 88 78
Ingrid Taylor, telefon 0727-32 03 31
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

Adress: Eslövshallen, Onsjövägen 3, 24134 Eslöv
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor