SRRS Fullmäktigemöte 2018

SRRS styrelse hälsar härmed samtliga medlemmar hjärtligt välkomna till SRRS Fullmäktigemöte 2018. Förutom valda delegater, som kallas personligen, så är alla medlemmar hjärtligt välkomna att lyssna och om mötet så beslutar även yttra sig. SRRS bjuder delegater på lunch klockan 12:00.

Organisation: SRRS
Datum: 2018-04-14
Starttid: 13:00
Sista anmälningsdag: 2017-03-30
Anmälan:

Anmälan av närvaro för medlemmar görs via e-post till SRRS sekreterare, se kontaktuppgifter nedan.

Varje lokalstyrelse ska anmäla lokalavdelningens delegater och suppleanter via e-post till SRRS sekreterare senast 2018-03-01. SRRS bjuder på delegater på lunch, men vid återbud så kommer lokalavdelningen att faktureras lunchkostnaden. I samband med anmälan ange hur många som vill äta lunch samt eventuella behov av specialkost.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap: Medlemskap i SRRS krävs.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2018-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Delegater
Varje lokalavdelning representeras vid Fullmäktigemötet av det antal delegater som medges utifrån medlemsantalet 2017-12-31. Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet. Är du intresserad av att vara delegat för den lokalavdelning som du tillhör så vänligen meddela din lokalstyrelse senast 2018-02-15.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
Kallelse och fullmäktigehandlingar har skickats ut via e-post till samtliga delegater och suppleanter 2018-03-17. Fullmäktigehandlingarna finns också från och med detta datum tillgängliga i pdf-format via denna sida. Handlingar kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS sekreterare mot 30 SEK per exemplar.

SRRS Fullmäktigehandlingar 2018 >>

Valberedning
Reidar Otterbjörk (sammankallande), telefon: 0706-48 06 35
Gurli Eneroth, telefon: 0702-84 88 28
Pernilla Johansson, telefon: 0703-30 53 29
E-post: valberedning@srrs.org

Adress: Scandic Elmia, Elmiavägen 8, 55454 Jönköping
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor