Ledröntgen

Som ett led i det systematiska hälsoarbetet inom rasen så ingår rhodesian ridgeback i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram för höftleder (HD) och armbågsleder (ED). SRRS rekommenderar alla ridgebackägare – oavsett om hunden är exteriört korrekt eller inte - att låta röntga sin hunds höfter och armbågar. Detta är viktigt för att:

  • du ska känna till din hunds HD-/ED-status och långsiktigt kunna anpassa hundens aktiviteter därefter.
  • din uppfödare ska kunna utvärdera sitt avelsresultatet och systematiskt arbeta för att föda upp sunda hundar.
  • få en rättvisande bild avseende förekomsten av HD/ED inom den svenska raspopulationen.

Lägsta ålder för röntgen av höft- och armbågsleder är 12 månader och någon övre åldersgräns finns inte. Rekommenderad ålder för röntgen av rhodesian ridgeback är cirka 18 månader. Röntgen utförs av veterinär som skickar röntgenbilderna till SKK för central avläsning och resultatregistrering.

Tänk på att de preparat som används vid sedering (lugnande) i samband med röntgen omfattas av SKKs nationella dopingrelemente för hund. Karenstiden för deltagande på utställning, prov och träning varierar beroende på vilket preparat som används.

EXTERN INFORMATION
SKK, Information om röntgenkontroll av leder hos hund (pdf)
SKK, Karenstid för hund efter sedering

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor