RAS tillgänglig för granskning

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2018-03-13

För varje hundras i Sverige ska det finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier” (förkortat RAS), som är en övergripande handlingsplan för hur avel inom den aktuella rasen ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Den första versionen av RAS för Rhodesian Ridgeback fastställdes av SKK/AK i februari 2006.

Sedan 2014 har SRRS/AUK arbetat med en ny reviderad version av RAS. Ett första utkast med nulägesanalys, mål och strategier diskuterades vid SRRS Avelskonferens 2015 följt av lokala avelsträffar arrangerade av SRRS/Södra (2015), SRRS/Östra (2016) och SRRS/Norra (2015). Kommentarer från konferensen och de lokala träffarna har kommit SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK) tillhanda och dokumentet har därefter reviderats ytterligare.

Dokumentet är nu klart för en sista genomgång av medlemmarna innan det skickas till SKK för fastställande. Återkoppling på föreslagna mål och strategier lämnas via en enkät som är öppen till och med tisdagen den 27 mars 2018. För att besvara enkäten krävs medlemskap i SRRS per 2018-02-28.

Länk till RAS-dokumentet utkast 3 (pdf) >>

Länk till webbenkät >>

Vid frågor gällande RAS-dokumentet vänligen kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org. Frågor och svar som bedöms vara av "allmänintresse" publiceras avpersonifierade på denna sida.

Stort tack på förhand!
SRRS Avels- och Uppfödarkommitté

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor