NYA RUTINER FÖR RÖNTGEN AV HÖFTER OCH ARMBÅGAR

Artikeldatum: 2020-08-23

SKK lanserar en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter (HD) och armbågar (ED).

Fram till idag har den som röntgat sin hund betalt veterinärkliniken för både själva undersökningen samt för SKKs avläsning och registrering. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen.

Den nya tjänsten, som benämns "SKK röntgenavläsning", innebär i korthet att du som hundägare istället betalar avläsning och resultatregistrering direkt till SKK innan du bokar tid hos din veterinär. Du loggar in på "SKK röntgenavläsning" med BankID, fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år framåt. När du sedan bokar tid för röntgen hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Kostnaden för själva undersökningen betalar du till veterinärkliniken precis som tidigare.

Veterinären skickar röntgenbilderna till SKK för avläsning, och resultatet skickas sedan till dig som
hundägare via e-post samt publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata.

Tjänsten "SKK röntgenavläsning" kommer att införas successivt hos veterinärklinikerna runt om i landet enligt nedanstående (preliminära) tidplan. Under övergångsperioden är det viktigt att du kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan så att du vet vilket förfarande (nya eller gamla) som ska användas.

Vecka 37–38: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 39-40: Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41–42: Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotland
Mer information om den nya rutinen hittar du på SKKs hemsida >>
Såhär gör du för att beställa röntgenavläsning enligt den nya rutinen >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo