SRRS MEDLEMSENKÄT 2020 - VAD TYCKER DU?

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2020-09-16

SRRS senaste medlemsenkät genomfördes 2015 och den ledde bland annat till införande av medlemsförmåner och att våra lokalstyrelser fick bättre förståelse för vilka aktivieteter som då lockade våra medlemmar till att vara aktiva med sin hund och kunde anpassa utbudet.

Nu är det dags igen och vi hoppas att så många ridgebackägare som möjligt vill besvara medlemsenkäten!

Syfte
Öka förståelsen för vad du som ridgebackägare förväntar dig av rasklubben. Därigenom hoppas vi kunna vara, eller bli, den rasklubb som majoriteten av ridgebackägarna vill ha så att ett medlemskap i föreningen är en självklarhet för de flesta.

Genom enkäten tar SRRS också tacksamt emot förslag på aktiviteter, föreläsningar eller tjänster som skulle vara av intresse för dig som ridgebackägare eller uppfödare.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till dig som äger en rhodesian ridgeback idag oavsett om du just nu är medlem i SRRS eller ej.

Enkätsvar
Enkäten nås via länken nedan och är öppen till och med den 15 oktober 2020. Den tar uppskattningsvis cirka 5-10 minuter att besvara, vilket kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Dina svar är anonyma för SRRS.

Länk till enkäten hittar du här: https://sv.surveymonkey.com/r/srrs_medlemsenkat

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS centralstyrelse och resultatet kommer att presenteras här på hemsidan.

Stort tack för din medverkan!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo