Välkommen till SRRS/Västra

SRRS/Västra är en lokalavdelning inom Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige och omfattar länen Dalarna, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. En av våra främsta uppgifter är att anordna olika aktiviteter som är av intresse för de medlemmar och ridgebackar som tillhör vår lokalavdelning.

SRRS/Västra hälsar samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2022-02-06 klockan 12:00.

Mötet var ursprungligen tänkt att hållas fysiskt, men på grund av rådande smittspridning av covid-19 kommer mötet istället att genomföras digitalt i enlighet med SKKs...

Läs mer »

För löpande information till följd av rådande Coronapandemi (Covid-19), se här >>Läs mer »

3-6 januari 2020 finns SRRS/Västra på plats på rasklubbstorget på MyDog och berättar om vår underbara ras. MyDog som är Nordens största hundevenemang lockar varje år över 9 000 hundar. De flesta av alla världens hundraser finns representerade och deltar i utställning och olika prestigefulla...

Läs mer »

Sex fyrbenta och en hel hög tvåbenta träffades för en härlig höstpromenad utanför Karlstad vid Sörmons grustag den 13 oktober 2019. Det blev en promenad som följdes av ett släpp under eget ansvar för de som hade önskat. Vill du också hänga med på en promenad? Gå in på srrs.org/vastra och titta i...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo