Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

In the revised Breeding Strategies (Rasspecifika Avelsstrategier - RAS), the Swedish Rhodesian Ridgeback Club, in collaboration with a vast majority of the Swedish breeders, has decided that one of the action plans is to support ridgeless dogs (with genotype r/r) being used in breeding under...

Läs mer »

SRRS valphänvisningsregler uppdateras från och med 2023-12-01 för att harmonisera med avelsrekommendationerna i våra nya Rasspecifika Avelsstrategier.

Övergången mellan befintliga och nya valphänvisningsregler hanteras genom att:

- Valphänvisningsansökningar som kommer in t.o.m...

Läs mer »

Rasspecifika Avelsstrategier, förkortat RAS, för rhodesian ridgeback 2023-2027 har fastställts av SKKs Avelskommitté (SKK/AK) 2023-10-24 och är nu gällande. Dokumentet har innan fastställande granskats av en granskare utsedd av SKK/AK, som lämnat ett mycket trevligt utlåtande.

...

Läs mer »

Det är dags för vår medlemstidning Ridgeback-Nytt att få en ny redaktör! Kanske är det du?

Det här behövs av dig:

  • Grundläggande (eller god) kunskap i Adobe Indesign eller att du har lätt för att lära nya programvaror
  • Grundläggande (eller god) kunskap i Adobe...

    Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo