Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

2021-01-18
Flytten av hemsidan är nu klar och det går det bra att registrera provresultat som vanligt igen. Prov som genomförts under januari 2022 kommer att kunna registreras fram t.o.m 2022-02-28.

2021-01-14 
Vår hemsida ska få bo hos en annan webbleverantör, och arbetet med...

Läs mer »

Från och med årsskiftet så sker förändringar i merparten av SKKs regelverk för prov och tävling.

Utställningsregler
Nytt är bland annat att hund som är mentalt otypisk ska tilldelas priset Disqualified, tidigare gällde skrivningen endast exteriört otypiska hundar....

Läs mer »

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen...

Läs mer »

Från och med 2022-01-01 kommer två tillägg till befintliga valphänvisningsregler att införas.

Konsekvens vid parning före 30 månaders ålder

Sedan flera år tillbaka har SRRS en valphänvisningsregel som säger att ”Både hane och tik ska vara minst 30 månader gammal...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo