Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen...

Läs mer »

Under hösten 2022 kommer SKK visionsarbete "SKK 2030" att åka på turné runtom i Sverige för att kunna träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november. Det hålls också några digitala träffar för att så många som möjligt ska kunna vara med.

Träffen består av en...

Läs mer »

Sedan början av 2019 deltar SRRS, tillsammans med SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i ett pilotprojektet för mentalindex (MI) baserat på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om...

Läs mer »

Söndagen den 10 april 2022 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. För tredje året i rad hölls mötet digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom.

Vid mötet deltog en delegat från SRRS/Södra, SRRS/Östra och SRRS/Västra som bar respektive...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo