SRRS/Västras årsmöte 2022

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2022.

Mötet var ursprungligen tänkt att hållas fysiskt, men på grund av rådande smittspridning av covid-19 kommer mötet istället att hållas digitalt i enlighet med SKKs rekommendationer.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Organisation: Västra
Datum: 2022-02-06
Starttid: 12:00
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till vastra@srrs.org. I anmälan ska namn, medlemsnummer och e-postadress anges. Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Västra krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Hillevi Backman via telefon 0730-54 71 78 eller via e-post vastra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2022-01-16. De ska vara undertecknade och skickas med post till Matilda Antonnen, Lyckan 54, 66791 Forshaga.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar i pdf-format finns här >>

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom installerad

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta.

Röstning
Röstning kommer att ske via mötesverktyget. En representant från SRRS/C, som inte är medlem i lokalavdelningen, kommer att närvara vid årsmötet som oberoende rösträknare.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta isåfall kontakt med den lokala valberedningen via e-post valberedning.vastra@srrs.org senast 2022-01-16.

Adress: -, -, - Digitalt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo