Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2023-12-06

In the revised Breeding Strategies (Rasspecifika Avelsstrategier - RAS), the Swedish Rhodesian Ridgeback Club, in collaboration with a vast majority of the Swedish breeders, has decided that one...

2023-11-30

SRRS valphänvisningsregler uppdateras från och med 2023-12-01 för att harmonisera med avelsrekommendationerna i våra nya Rasspecifika Avelsstrategier.

Övergången mellan befintliga och nya...

2023-11-16

Rasspecifika Avelsstrategier, förkortat RAS, för rhodesian ridgeback 2023-2027 har fastställts av SKKs Avelskommitté (SKK/AK) 2023-10-24 och är nu gällande. Dokumentet har innan fastställande...

2023-10-29

Det är dags för vår medlemstidning Ridgeback-Nytt att få en ny redaktör! Kanske är det du?

Det här behövs av dig:

  • Grundläggande (eller god) kunskap i Adobe Indesign eller att...
2023-09-13

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

2023-08-21

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

2023-05-04

Har din hund ett godkänt doftprov i eukalyptus, men ni har ännu inte riktigt vågat er på tävling? Då är detta rätta tillfället att börja! :-)

I samband med Ridgebackspecialen 2023 ersätts...

2023-04-03

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2014 (8 år) och 2019 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och...

2023-04-03

År 2019 arrangerades för första gången SRRS Viltspårsmästerskap i samarbete mellan våra fyra lokalavdelningar och centralstyrelse. Tävlingen har varit mycket uppskattad och vi ser fram emot att...

2022-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo