Om lokalavdelningen

Här återfinns information om SRRS lokalavdelning Östra (SRRS/Östra).

Adress
Se lokalstyrelsens sekreterare.

Facebook
Facebook-gruppen "SRRS Östra" >>

Kontouppgifter SRRS/Östra
Swish: 123 064 44 27
Plusgiro: 56 10 91-0
IBAN: SE43 9500 0099 6026 0561 0910
BIC-kod: NDEASESS
Betalningsmottagare: SRRS/Östra
För centrala kontouppgifter se SRRS Centralorganisation.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo