Ny policy för Dermoid Sinus & Lipoma of the Terminal Filum

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2013-12-05

Enligt önskemål från våra medlemmar så har SRRS styrelse under det senaste året arbetet med att revidera SRRS policy avseende Dermoid Sinus (DS). Orsaken till revideringen är att den nuvarande policyn, enligt de rapporter som inkommit från uppfödarna, har ansetts svår att efterleva. Policyn har delvis varit otydlig och därmed har det även varit svårt för SRRS att bedöma efterlevnanden i samband med valphänvisning.

I arbetet med den nya policyn har vi i större utsträckning försökt att se till de drabbade hundarnas välmående samtidigt som vi försöker värna om att affekterade hundar under inga omständigheter får användas i avel. Utöver DS omfattar den nya policyn även Lipoma of the Terminal Filum (LTF) som ni kan läsa mer om här.

SRRS styrelse hoppas härmed ha nått fram till en policy som är tydlig för såväl våra uppfödare som SRRS och vars krav uppfödarna känner är rimliga. Den nya policyn hittar ni här och den är gällande för valpkullar födda från och med 2014-01-01.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo