Trevligt fullmäktigemöte på Ekerö 2014

<p>Några av deltagarna vid SRRS Fullmäktigemöte 2014.</p>

Några av deltagarna vid SRRS Fullmäktigemöte 2014.

Fotograf: Jessica Persson
<p>Hedersmedlem Sonja Nilsson var Fullmäktigemötets ordförande 2014.</p>

Hedersmedlem Sonja Nilsson var Fullmäktigemötets ordförande 2014.

Fotograf: Jessica Persson
<p>Samtliga deltagare bjöds på lunch på Rastaholms Värdshus.</p>

Samtliga deltagare bjöds på lunch på Rastaholms Värdshus.

Fotograf: Jessica Persson
<p>Välsmakande lunch med på fantastisk utsikt på Rastaholms glasveranda.</p>

Välsmakande lunch med på fantastisk utsikt på Rastaholms glasveranda.

Fotograf: Jessica Persson
Artikeldatum: 2014-04-13

Lördagen den 5 april 2014 ägde SRRS Fullmäktigemöte rum på Rastaholms Värdshus på Ekerö i Stockholm. Det var första gången på flera år som mötet hölls på annan plats än i Jönköping och kanske det, i kombination med den efterföljande lokalavdelningskonferensen, bidrog till det ökade antalet deltagare.

Samtliga aktiva lokalavdelningar var representerade vid mötet som i år leddes av SRRS hedermedlem Sonja Nilsson. Mötet gick som vanligt lugnt till väga och även om vi aldrig ska sluta sträva mot att bli bättre så kan SRRS nog ändå för närvarande anses vara en lugn och harmonisk föreningen där allas åsikter är av värde.

Många pågående projekt
SRRS har en god ekonomi och alla närvarande delgavs resultat- och balansräkningen och hade också möjlighet att ställa frågor innan dessa fastställdes. Det pågår också en hel del projekt inom den centrala organisationen, varav några som nämndes är ny gemensam hemsida för SRRS/C och lokalavdelningarna, revidering av RAS, ansökan om jakthundsklubb och Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 i Lund. I budgeten finns också planerat för en avelskonferens 2015 som vi hoppas att kunna genomföra.

Förändringar i styrelsen
I den avgående styrelsen hade ledamöterna Mats Graflund och Marie-Louise Folkesson samt suppleanterna Lennart Persson och Martin Hagberg beslutat att inte ställa upp för omval och SRRS tackar för det engagemang de lagt ner inom föreningen.

I den styrelse som av Fullmäktigemötet valdes att förvalta föreningen 2014 finns således flera gamla, men också ett antal nya ansikten. Till SRRS ordförande för andra året i rad valdes Reidar Otterbjörk och Lisa Zingel fick förnyat förtroende som styrelseledamot tillsammans med förra årets suppleanter Kjell Rörström och Margareta Lantz. Ledamöterna Jessica Persson, Marie Wijkander och Hélène Lewinter hade ett år kvar av sin mandatperiod. Som suppleanter valdes Ellinor Drakensjö, Linda Andersson, Joakim Dahlberg och Sophie Seton som alla har god erfarenhet av rasen, men är nya i centralstyrelsen för året.

Lunch med fantastisk utsikt
När Sonja slagit ordförandeklubban i bordet för sista gången den här dagen så åt alla som ville en gemensam lunch på Rastholms inglasade veranda med fantastisk utsikt över södra Björkfärden. Och medan några av oss stannade kvar för den efterföljande lokalavdelningskonferensen så åkte övriga hem till de fyrbenta vänner som är orsaken till att vi alla möts!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo