RAS-uppföljning år 4 (t.o.m 2021)

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2022-03-29

På SRRS hemsida finns nu en uppföljning av hur vi gemensamt ligger till gentemot målen i RAS efter tredje året (t.o.m 2021).

För varje hundras ska det sedan 2001 finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS. RAS är en gemensam handlingsplan för hur avel inom rasen ska bedrivas för att vara långsiktigt hållbar, och således viktigt att känna till för alla som på ett eller annat sätt deltar i avelsarbetet.

Den nu gällande versionen av RAS för rhodesian ridgeback fastställdes av SKKs Avelskommitté (SKK/AK) i maj 2018. Dokumentet innehåller ett antal rasspecifika mål, som gemensamt arbetats fram av uppfödarna av rasen, i syfte att bibehålla alternativ nå förbättring inom vissa områden fram till nästa revidering av RAS som är planerad att ske 2023.

RAS-uppföljning år 4 t.o.m 2021 >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo