SRRS/Norras årsmöte 2020

 

SRRS/Norra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2020.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga längre ner i kallelse för nedladdning från och med 2020-02-16!

 

Varmt välkomna!

Organisation: Norra
Datum: 2020-02-23
Starttid: 19:00
Anmälan:

Anmälan om deltagande ska ske till kontaktperson för aktuell plats senast 15 februari.

Du kan delta i årsmötet från någon av följande platser där vi bjuder på fika:

  • Husum: Marie Edin, telefon 070-332 8365
  • Segersta: Eva Bryntse, telefon 070-537 8515
  • Risänge: Linda Calamnius, telefon 070-332 6756

Önskar du delta via Skype, hemifrån kontakta Linda Calamnius senast 15 februari eller e-post norra@srrs.org. Vi behöver veta ditt användarnamn på Skype för att koppla upp.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Eva Bryntse via telefon 070-5378515 eller e-post norra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner

Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2020-01-26.

Motionen ska vara undertecknad och kan skickas till Erika Öhlin, Tomsetvägen 42, 835 94 Aspås, eller via e-post till norra@srrs.org.

Om motionen sänds in via e-post måste originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kan hämtas från denna sida och med 16 februari 2020-02-16. Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Norras sekreterare mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta isåfall kontakt med SRRS/Norras styrelse senast 2020-01-15.

Dokument:
Adress: Skype, -, - -

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo