Om lokalavdelningen

Här återfinns information om SRRS lokalavdelning Norra (SRRS/Norra).

Adress
Se lokalstyrelsens sekreterare.

Facebook
Facebook-sidan "SRRS Norra" >>

Kontouppgifter SRRS/Norra
Swish: 123 655 79 87
Plusgiro: 51 79 47-8
IBAN: SE38 9500 0099 6034 0517 9478
BIC-kod: NDEASESS
Betalningsmottagare: SRRS/Norra 
För centrala kontouppgifter se SRRS Centralorganisation.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo