Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Uppfödare av rhodesian ridgeback erbjuds att kostnadsfritt skänka första årets medlemskap i SRRS till nya valpköpare inom Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Valpköparmedlemskapet kan tecknas för en ägare per valp och endast en ansökan görs per valpkull.

Från och med nu...

Läs mer »

UPPDATERING: Nu går det även bra att registrera noseworkresultat för deltagande på den nya noseworklistan. Tävlingsresultat från januari 2018 ska vara inrapporterade senast 2018-02-28 för att anses giltiga, för...

Läs mer »

Sedan Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) år 2012 blev officiellt inom SKK så är Rhodesian Ridegback den ras med till antalet flest beskrivna hundar - av alla raser. Per 2017-12-31 har 772 Rhodesian Ridgebacks startat vid BPH varav 704 svenskfödda, 27 importer och 41 utländska...

Läs mer »

Från och med 2018-01-01 införs förändringar på SRRS agilitylista och rallylydnadslista.

Agilitylistan
Agilitylistan har hittills bestått av en lista för klassen "agility" och en för klassen "hopp". Med anledning av att deltagarantalet på listan successivt har...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor