Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Från och med den 1 juni 2021 öppnar vi noseworklistan, lydnadslistan, rallylydnadslistan, brukslistan och agilitylistan för tävlan igen.

Pandemin pågår dock fortfarande och det är därför viktigt att vi alla är noga med att hålla oss uppdaterade kring regeringens, Folkhälsomyndighetens och...

Läs mer »

På SRRS hemsida finns nu en uppföljning av hur vi gemensamt ligger till gentemot målen i RAS efter tredje året (t.o.m 2020).

För varje hundras ska det sedan 2001 finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS. RAS är en gemensam handlingsplan för hur avel inom rasen ska...

Läs mer »

Lördagen den 10 april 2021 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. Mötet var ursprungligen planerat att hållas i Örebro, men p.g.a. covid-19 hölls mötet på distans för andra året i rad.

Vid mötet deltog en delegat från respektive lokalavdelning...

Läs mer »

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2012 (8 år) och 2017 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo