SRRS
SRRS Fullmäktigemöte 2014
Uppdaterad: 2014-03-08 18:35

SRRS styrelse hälsar härmed samtliga medlemmar hjärtligt välkomna till SRRS Fullmäktigemöte 2014.

Datum: 5 april 2014
Plats: Rastaholms Värdshus på Ekerö, Stockholm
Tid: 11:00

Förutom valda delegater, som kallas personligen, så är alla medlemmar hjärtligt välkomna att både yttra sig och lyssna. Är du inte delegat men önskar äta lunch så vänligen anmäl detta till sekreterare@srrs.org senast 2014-03-21.

MOTIONER
Motioner som önskas få behandlade vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast den 1 mars 2014. Motioner ska vara undertecknade ock skickas med post till SRRS sekreterare.

FULLMÄKTIGEHANDLINGAR
Kallelse och fullmäktigehandlingar finns tillgängliga i pdf-format via SRRS hemsida från den 8 mars 2014.
Hämta Kallelse och Fullmäktigehandlingar 2014

Fullmäktigehandlingar kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS sekreterare mot 20 sek i frimärken.

DELEGATER
Varje lokalavdelning representeras vid Fullmäktigemötet av det antal delegater som medges utifrån medlemsantalet den 31 december 2013. Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet men samtliga medlemmar är givetvis varmt välkomna att både lyssna och yttra sig. Delegater bjuds på lunch.

Är du intresserad av att vara delegat för din lokalavdelning så vänligen meddela din lokalstyrelse.

VALBEREDNING
Anna-Karin Häger (sammankallande), telefon 0702-91 31 99, e-post ak.hager@gmail.com
Ledamöter Anneli Jönsson och Madeleine Rörström

KONTAKTPERSON
Vid frågor vänligen kontakta Jessica Persson, telefon 0704-93 37 99, e-post jessica@ensima.com

VÄLKOMNA!

SRRS rasspecial i Vårgårda den 11 maj 2014
Uppdaterad: 2014-03-27 22:38

SRRS hälsar varmt välkomna till officiell utställning i Vårgårda söndagen den 11 maj 2014.

Ursprunglig arrangör av utställningen var SRRS/Västra men sedan lokalavdelningen har lagts vilande så har arrangemanget övertagits av SRRS/C.

Mer information om utställningen finns här .

Ridgebackspecialen den 6-7 juli 2013
Uppdaterad: 2013-04-16 21:13

SRRS/C och SRRS/Skåne hälsar alla varmt välkomna till årets nationella Ridgebackspecial den 6-7 juli 2013 på Backagården i Höör.

Helgen bjuder på bland annat utställning, lydnadstävling, tipspromenad, prisutdelning till listvinnare och inte minst en gemensam middag för ridgebackägare på lördagskvällen. Boende finns på Backagården.

Mer information finns här!

 

Rasspecial på Almare Stäket 31 augusti
Uppdaterad: 2013-04-03 21:39

SRRS/Stockholm hälsar välkomna till raspecial på Almare Stäket lördagen den 31 augusti.

Sista anmälnings- och betalningsdag är lördagen den 3 augusti.

För mer information se bifogad annons

Vinnarlistor för 2012
Uppdaterad: 2013-02-14 23:17

Vinnarlistorna för 2012 är nu kontrollerade och klara.

Stort grattis till vinnare och placerade!

Presentation av vinnarna kommer att publiceras i RR-Nytt.Ridgebacktiken Loppan årets bragdhund
Uppdaterad: 2012-12-13 2:32

SKK har utsett årets bragdhund, och det är rådiga Loppan som får priset. Oppigården's Elvira Madigan eller Loppan som hon kallas , räddade sannolikt livet på matte Mona Skoglund.

Läs mer på SKK:s sida om Loppan!


Dags att betala för kennellänk
Uppdaterad: 2012-12-07 17:01

Uppfödare! Dags att betala för er kennellänk, om ni vill vara kvar under 2013. Årsavgiften är 150 kr och beloppet sätts in på SRRS plusgirokonto 64 00 34-5.

Raskompendium 2009
Uppdaterad: 2009-08-21 11:46

Raskompendiet från SRRS exteriörkomarkonferens 2009 finns att läsa här (pdf-format).