Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1400-1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Vid årsskiftet 2014/2015 infördes SRRS nya lokalorganisation där bl.a fem lokalavdelningar blev fyra och några av avdelningarna fick nya namn. Nu fortsätter vi arbetet med att försöka skapa den förening som majoriteten av medlemmarna vill ha. För detta behöver vi dina åsikter och hoppas därför...

Läs mer »

I Hundsport nummer 6/2015 kommer gjädjande en raspresentation av rhodesian ridgeback!

I samband med detta ges medlemmar i SKK möjlighet att annonsera i anslutning till raspresentationen enligt prislista nedan. Tänk på att flera stycken kan gå samman och boka en gemensam annons, vilket ni...

Läs mer »

En av många sjukdomar hos hund är Symmetrisk Lupoid Onykodystrofi (SLO). Vad vi vet i dagsläget så är denna sjukdom inte särskilt vanlig hos rhodesian ridgeback, men det finns enstaka drabbade hundar inom rasen. SLO är en autoimmun sjukdom som leder till klokapselavlossning på alla klor,...

Läs mer »

SRRS hälsar såväl uppfödare som hanhundsägare och intresserade medlemmar hjärtligt välkomna till SRRS avelskonferens 2015 i Stockholm.

Vid konferensen, som hålls i anslutning till med SRRS Fullmäktigemöte, erbjuds intressanta föreläsningar och vi kommer också att fokusera en hel del på...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Huvudsponsor