Verksamhetsplan 2018

Fotograf: Ulrika Hall
Artikeldatum: 2018-03-01
  • Fortsatt arbete i enlighet med SRRS samt lokalavdelningens styrelse.
  • Sköta löpande ärenden från SRRS/C och SKK.
  • Stödja lokala ombud/kontaktpersoner i deras verksamhet vid aktiviteter för våra medlemmar.
  • Arbeta för att genomföra en viltspårstävling.
  • Arbetar för att genomföra RidgeRacet.
  • Arbeta för att genomföra den årliga avelsträffen.
  • Arbeta för att öka medlemmarnas kunskap om rasen samt SRRS arbete för rasen.
  • Arbeta för att öka antalet medlemmar i lokalavdelningen.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo