Valberedning

Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Östra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan.

E-post till lokalavdelningens valberedning skickas till valberedning.ostra@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Matilda Gustafsson
Mobil: 070-094 94 62 

LEDAMOT
Thomas Nylander
Mobil: 070-828 45 75 

LEDAMOT
Malin Nettelbladt
Mobil: 070-239 39 95

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo