SRRS/Södras rasspecial 2018

Organisation: Södra
Datum: 2018-09-23
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Anita Whitmarsh (SE)
Sista anmälningsdag 1: 2018-08-14
Sista anmälningsdag 2: 2018-08-21
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.
Vi är tacksamma om du som har tillgång till e-post och skrivare i samband med anmälan markerar kryssrutan "Önskar bekräftelse, nummerlapp och ringfördelning per e-post” som finns på sidan där ägaruppgifter anges (röd text). På så sätt så får du ditt PM med nummerlapp lite tidigare än när det skickas via post och vi som arbetar ideellt inom SRRS sparar både tid och miljö.

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

Anmälningsavgift:
Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass 210 SEK 250 SEK
Officiell klass 370 SEK 410 SEK
Veteranklass 110 SEK 150 SEK
Mönstring 210 SEK 250 SEK
Betalning: Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.
Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb.

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Gisela Lindberg via mobil 0723-84 88 78 eller e-post sekreterare.sodra@srrs.org.

Övrig information:

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Adress: Röstånga Gästgivaregård, Marieholmsvägen 2, 26868 Röstånga
Karta:
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor