Om lokalavdelningen

Här återfinns information om SRRS lokalavdelning Södra (SRRS/Södra).

Adress
Se lokalstyrelsens sekreterare.

Facebook
Facebook-gruppen "SRRS Södra" >>

Kontouppgifter SRRS/Södra
Swish: 123 456 90 91
Plusgiro: 443 28 34-2
IBAN: SE28 9500 0099 6026 4432 8342
BIC: NDEASESS
Betalningsmottagare: SRRS/Södra
För centrala kontouppgifter se SRRS Centralorganisation.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo