SRRS/Södras årsmöte 2020

SRRS Södra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2020. (Årsmöteshandlingarna finns för nedladdning från och med längre ner i kallelsen). Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet. Vi bjuder på fika så vänligen anmäl hur många personer som kommer till sodra@srrs.org för planeringen skull.

Varmt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2020-02-16
Starttid: 11:00
Anmälan:

Anmäl hur många personer som kommer till sodra@srrs.org för planeringen skull.

Anmälningsavgift:

Kostnadsfritt

Medlemskap:
Kontaktperson:

Vid frågor kontakta ordförande Kenneth Nilsson Telefon 0730-667144 eller sodra@srrs.org
eller Valberedningens sammankallande
Margareta Borglin
Mobil: 0703-07 28 97
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

Övrig information:

Motioner

Motioner för behandling till årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 26 januari 2020 skickas till sodra@srrs.org eller med vanlig post till Gisela Lindberg Domherregränd 17, 23375 Klågerup.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar kan hämtas från och med 9 februari på http://www.srrs.org/sodra

Valberedningen

Valberedning Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen senast den 2020-01-19.

Valberedning Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång. Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Södra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan.

SAMMANKALLANDE

Margareta Borglin
Mobil: 0703-07 28 97
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Ingrid Taylor
Mobil: 0727-32 03 31
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

LEDAMOTPia Janols
Mobil: 0763-40 40 13
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

Dokument:
Adress: Röstånga Gästgivaregård, Marieholmsvägen 2, 26024 Röstånga

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo