INSTÄLLD! Kvaltävling till SRRS Viltspårsmästerskap 2020

INSTÄLLD!

På grund av rådande Coronapandemi har detta evenemang tyvärr ställts in med hänvisning till force majeure. SRRS/Södras styrelse arbetar för att så snart som möjligt återkomma med ett nytt datum för kvaltävlingen.

SRRS Södra anordnar i samarbete med Hallands taxklubb kvaltävling till SRRS Viltspårsmästerskap. Avsikten är att utse en representant och en reserv från SRRS/Södra för att representera lokalavdelningen i finaltävlingen som kommer att äga rum i samband med BISS-20.

Tävlingen genomförs som ordinarie prov i öppenklass. Maximalt antal deltagare 12 stycken. I mån av plats erbjuds Rhodesian Ridgeback-ekipage som inte tillhör SRRS Södra att vara med på viltspårprov utan att tävla om kvalplats.

Tävlingen genomförs i skogarna runt Kärnebygd i Halland. Vi kommer därmed inte ordna någon aktivitet dagen före tävlingsdagen. Samling sker vid Viktors affärshus i Kärnebygd. Där finns plats för husbilar mm.

Organisation: Södra
Datum: 2020-04-26
Starttid: 09:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-30
Anmälan:

Anmälan görs till staffan@pensionhr.se. Anmälan ska innehålla uppgifter om deltagande hund (namn, registreringsnummer), ägare (namn, adress, telefon)

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgift: 450 kronor

Betalning: Betalning sker till SRRS Södra efter att godkänd och bekräftad anmälan av Staffan Linnér. Ingen betalning till domare på plats. Anmälningsavgiften betalas till SRRS Södra plusgiro 443 28 34-2. Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgift har skett.
Medlemskap:
Kontaktperson:

Frågor besvaras av Staffan Linnér på mail staffan@pensionhr.se eller telefon 0703497347.

Övrig information:

Lottning: Lottning av spår och domare kommer ske kl 08.00 tävlingsdagen.
Domare: SKK licensierade viltspårdomare.
Antal deltagare: Maximalt 12 ekipage.
Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgiften har skett.

Dokument:
Adress: Viktors affärshus, Kärnebygd 105, 311 51 Ätran

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo