SRRS/Södras årsmöte 2023

SRRS/Södra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2023 som kommer att hållas i digitalt. Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Organisation: Södra
Datum: 2023-02-19
Starttid: 13:00
Sista anmälningsdag: 2023-01-29
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till sodra@srrs.org. Ange namn, telefonnummer, e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Södra krävs. För mer information om hur du blir medlem i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta styrelsen via e-post sodra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling till årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast 2023-01-29. De ska vara undertecknade och skickas med post till Katarina Grege, Rotgatan 8b, 27539 Sjöbo.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i pdf-format via denna sida senast 10 dagar före mötet.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års lokalstyrelse eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen snarast via e-post valberedning.sodra@srrs.org, eller ta direkt kontakt med någon av medlemmarna:

Britt Hogland (sammankallande) 076-032 03 09
Linda Hindgren 070-213 64 10
Eva Strömblad 073-182 31 31

Varmt välkomna!

Adress: Röstånga Gästgivaregård, Marieholmsvägen 2, 268 68 Röstånga

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo