SRRS/Västras årsmöte 2024

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2024. Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Organisation: Västra
Datum: 2024-02-25
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2024-02-16
Anmälan:

Deltagande vid årsmötet anmäls via e-post till vastra@srrs.org senast sista anmälningsdag. I anmälan ska lokalavdelning, namn, medlemsnummer och e-postadress anges.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Västra krävs. För mer information om hur du blir medlem i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Susanne Bermark, via telefon 0735-13 32 55 eller e-post vastra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2024-02-04. De ska vara undertecknade och skickas med post till Maria Carlsson, Göterstavägen 48B, 663 34 Skoghall.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar finns under Dokument nedan

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta då gärna kontakt med den lokala valberedningen via e-post valberedning.vastra@srrs.org senast 2024-02-04.

Dokument:
Adress: -, Sjögerås Gård, 661 92 Säffle

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo