Om lokalavdelningen

Här återfinns information om SRRS lokalavdelning Västra (SRRS/Västra).

Adress
Se lokalstyrelsens sekreterare.

Facebook
Facebook-gruppen "SRRS Västra" >>

Kontouppgifter SRRS/Västra
Swish: 123 300 82 32
Plusgiro: 19 19 32-3
IBAN: SE57 9500 0099 6026 0191 9323
BIC-kod: NDEASESS
Betalningsmottagare: SRRS/Västra
För centrala kontouppgifter se SRRS Centralorganisation.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo