SRRS VILTSPÅRMÄSTERSKAP 2019

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2019-03-13

På initiativ från lokalavdelningarna kommer ett klubbmästerskap i viltspår för första gången att arrangeras inom SRRS.

Viltspårmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom varje lokalområde. Följande kvaltävlingar är inbokade just nu:

2019-04-28 SRRS/Södra, Halmstad
2019-05-01 SRRS/Västra, Väne-Ryr
2019-06-01 SRRS/Norra, Alfta
2019-06-26 FINAL, SRRS/Norra, Hälsningland
Vinnaren vid varje kvaltävling är kvalificerad att delta i finalen som arrangeras i samband med BISS-19 i Söderhamn!

Läs mer och anmäl dig här till SRRS/Västras viltspårstävling i Väne-Ryr

**********
Regler för SRRS Viltspårmästerskap 2019

Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där ekipagen tävlar om kvalificering till finaltävlingen.
Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.
I det fall antalet platser till kvaltävlingen är begränsat så har hundar vars ägare tillhör lokalavdelningen företräde.
Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid en (1) kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att hunden ska tävla om kvalificering.
Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad att delta i finaltävlingen. Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir ”reserv” och kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa hund inte kan delta.
Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad.
Finaltävling arrangeras i samband med BISS-XX.
Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor