Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2023-09-13

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

2023-08-21

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

2023-05-04

Har din hund ett godkänt doftprov i eukalyptus, men ni har ännu inte riktigt vågat er på tävling? Då är detta rätta tillfället att börja! :-)

I samband med Ridgebackspecialen 2023 ersätts...

2023-04-03

År 2019 arrangerades för första gången SRRS Viltspårsmästerskap i samarbete mellan våra fyra lokalavdelningar och centralstyrelse. Tävlingen har varit mycket uppskattad och vi ser fram emot att...

2023-04-03

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2014 (8 år) och 2019 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och...

2022-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in...

2022-09-10

Under hösten 2022 kommer SKK visionsarbete "SKK 2030" att åka på turné runtom i Sverige för att kunna träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november. Det hålls också...

2022-08-24

Sedan början av 2019 deltar SRRS, tillsammans med SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i ett pilotprojektet för mentalindex (MI) baserat på Beteende...

2022-04-10

Söndagen den 10 april 2022 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. För tredje året i rad hölls mötet digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom.

...

2022-04-03

Dessvärre blev det fel för två hundar i listan över utförda HD- och ED-röntgningar i årskrönikan. Den ena hunden fick dessutom fel kön i listan.

Rätt resultat för dessa hundar ska vara:...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo