Hälsoenkäter

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna.

SRRS Avels- och Uppfödarkommitté (SRRS/AUK) skickar därför årligen, oftast under första kvartalet, ut hälsoenkäter till ridgebackägare vars hundar fyllde tre respektive åtta år föregående år.

Syftet med hälsoenkäterna är att i god tid kunna upptäcka förekomst av eventuella hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet och vid behov vidta åtgärder. Avsikten med hälsoenkäterna är således inte att identifiera hälsoproblem hos enskilda individer eller valpkullar och därför kan enkäterna besvaras anonymt.

Eftersom hundägaren är den som har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara de hälsoenkäter som skickas ut av SRRS. Det är ett av de sätt som den enskilda hundägaren konkret kan bidra till att vår ras hålls frisk och sund.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo