Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till vastra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Hillevi Backman
Mobil: 0730-54 71 78

LEDAMOT / VICE ORDFÖRANDE
Ulrika Weber
Mobil: 0702-32 06 12

LEDAMOT / SEKRETERARE
Matilda Anttonen
Mobil: 0738-46 87 03

LEDAMOT / KASSÖR
Annelie Åkerström
Mobil: 0708-18 02 88

LEDAMOT
Anki Rådman
Mobil: 0739-95 75 69

LEDAMOT
Erika Ljungberg
Mobil: 0702-21 31 24

LEDAMOT
Susanne Bermark
Mobil: 0735-13 32 55

SUPPLEANT
Caroline Svensson
Mobil: 0761-87 39 29

SUPPLEANT
Ellen Kvarnström Leiner 
Mobil: 0737-86 92 95

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo