Revisorer

De lokala revisorerna har till uppdrag att kontrollera att lokalstyrelsen sköter avdelningens ekonomi på ett riktigt sätt samt granska att lokalstyrelsens förvaltning av verksamheten sker i enlighet med gällande stadgar, regler, riktlinjer och beslut. Lokalavdelningens revisorer väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

REVISOR
Sonja Nilsson
Mobil: 0707-72 68 36
E-post: revisor.vastra@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Petra Thelander
Mobil: 0706-79 58 00
E-post: revisorssuppleant.vastra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo