SRRS/Norras rasspecial 2022

Organisation: Norra
Datum: 2022-07-10
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Erna-Britt Nordin (SE)
Sista anmälningsdag 1: 2022-05-31
Sista anmälningsdag 2: 2022-06-07
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.
Bekräftelse och nummerlapp skickas ut via e-post så vänligen säkerställ att den e-postadress som anges i samband med anmälan är korrekt.

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

Anmälningsavgift:
Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass 240 SEK 310 SEK
Officiell klass 420 SEK 490 SEK
Veteranklass 320 SEK 390 SEK
Mönstring 240 SEK 310 SEK

 

Betalning:

Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.

Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Norra via e-post norra@srrs.org.

Övrig information:

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Adress: Forsparken, -, -, - Alfta
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo