Medlemskap

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är klubben för Dig med intresse av rasen rhodesian ridgeback.

Som medlem får du vår fina medlemstidning Ridgeback-Nytt i brevlådan fyra gånger per år och kan ta del av våra medlemsförmåner. Du får också möjlighet att delta i olika hundrelaterade aktiviteter som anordnas runt omkring i landet vilket är en utmärkt möjlighet att finna nya bekantskaper för både dig och din hund!

Som uppfödare eller hanhundsägare ges du också möjlighet att nyttja våra tjänster som bland annat valphänvisning, hanhundshänvisning, omplaceringshänvisning och rådgivning från SRRS Avels- och uppfödarkommitté samt Mentalkommitté.

Därutöver vet du att det finns en klubb som tillvaratar din hunds intressen och som ständigt arbetar för att rasen ska vara frisk och sund ur alla aspekter.

Medlemsförmåner

Läs om våra medlemsförmåner här >>>

Medlemsnummer

Ditt medlemsnummer i SRRS hittar du på ditt medlemsbevis som du når via mittskk.se. Inloggning sker med BankID och medlemsbeviset återfinns under "Mina medlemskap".

Frågor eller ändring av personuppgifter

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. Vid frågor om ditt medlemskap eller önskemål om ändring av personuppgifter kontakta SKKs medlemsservice via telefon 08-795 33 44 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress medlem@skk.se.

Medlemsavgift

Huvudmedlem inom Sverige 350 SEK/år
Huvudmedlem inom Norden 400 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 450 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
250 SEK/första året

För att kunna vara familjemedlem behöver man bo på samma adress som en huvudmedlem. Familjemedlemskap är ett fullvärdigt medlemskap, men med begränsningen att postutskick (som t.ex medlemstidning) endast skickas till den person som är huvudmedlem.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap inom Sverige görs genom att:

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och beviljat medlemskap börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt.

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

Ansökan om medlemskap från utlandet görs genom att:

  • Skicka ett e-postmeddelande till medlem@srrs.org med ditt namn, adress, postnummer, postort, land, telefonnummer och e-postadress. Ange "SRRS utlandsmedlemskap" i e-postmeddelandets ämnesrad.
  • Betala medlemsavgiften till:
    IBAN: SE42 9500 0099 6034 0640 0345
    BIC: NDEASESS
    Betalningsmottagare: Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Förnya ditt medlemskap
Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort via kivra eller e-faktura om du anmält dig för detta, annars kommer det i brevlådan. Betala fakturan om du önskar fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år, vilket vi såklart hoppas. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap.

Registrera valpköparmedlemskap

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Se mer information här >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo