Ridgebackspecialen BISS-24 (utställning)

Organisation: Norra
Datum: 2024-07-27 - 2024-07-28
Tävlingsstatus: Nationell
Sista anmälningsdag 1: 2024-06-18
Sista anmälningsdag 2: 2024-06-25
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

En bekräftelse med nummerlappen skickas ut via e-post cirka 10 dagar före utställningsdagen till den e-postadress som angivits i samband med anmälan.

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgifterna anges när dessa är fastställda.

Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass    
Officiell klass    
Veteranklass    
Mönstring    

 

Betalning:

Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.

Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Norra via mobil e-post norra@srrs.org.

Övrig information:

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Adress: Dekarsögården, Dekarsön 260, 89178 Bonässund
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo