Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till sodra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Jörgen Simonsson
Mobil: 070-789 48 70

LEDAMOT / VICE ORDFÖRANDE
Eva Strömblad
Mobil: 0731-82 31 31

LEDAMOT / SEKRETERARE
Anna Engfelt
Mobil: 0704-24 68 66

LEDAMOT / KASSÖR
Pär Lindberg
Mobil: 0706-42 95 22

LEDAMOT
Filip Ingebrigtson
Mobil: 0704-94 54 63

SUPPLEANT
Felicia Bulkin
Mobil: 0762-36 83 91

SUPPLEANT
Martin Steer
Mobil: 0709-11 31 22

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo