Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till sodra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Christina Hallberg-Olsson
Mobil: 0703-34 41 40

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Denniz Jönsson
Mobil: 0768-21 35 38

SEKRETERARE / LEDAMOT
Katarina Grege
Mobil: 0735-46 91 14

LEDAMOT
Felicia Bulkin
Mobil: 0762-36 83 91

LEDAMOT
Ulrika Hall
Mobil: 0706-59 28 69

LEDAMOT
Jenny Rylander
Mobil: 0702-03 21 26

LEDAMOT
Emma Mårtensson
Mobil: 0768-52 84 28

KASSÖR / SUPPLEANT
Helena Augzell
Mobil: 0707-79 35 01

SUPPLEANT
Filip Ingebrigtson
Mobil: 0704-94 54 63

SUPPLEANT
Jenny Svenhard
Mobil: 0706-55 54 15

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo