Hälsoenkät för hundar födda 2015 och 2020

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2023-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen kommit till hundar födda 2015 och 2020.

Eftersom hundägaren besitter den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till rhodesian ridgebacks som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) eller SRRS.

Enkät
Klicka här för att komma till enkäten >>

Ägare till hundar i berörda årskullar kommer även att informeras om enkäten via ett brev som landar i brevlådan under vecka 1 eller 2 2024 förutsatt att man har registrerat sitt ägarskap i SKKs ägarregister och medgivit mottagande av utskick.

Enkätsvar
Enkäten är öppen fr.o.m 25 december 2023 t.o.m den 31 januari 2024. Den tar uppskattningsvis cirka 10-30 minuter att besvara, vilket kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Äger du flera hundar födda de aktuella åren så besvara enkäten i sin helhet en gång per hund.

Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför kan enkäten besvaras anonymt. Har du inte tillgång till internetuppkoppling via nämnd utrustning så kontakta SRRS/AUK.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS/AUK och resultatet kommer att presenteras här på hemsidan.

Stort tack för din tid!
Med vänliga hälsningar

Avels- och uppfödarkommittén
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo