Föreningen

Inom denna area återfinns information om Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS).

Adress
Se centralstyrelsens sekreterare.

Kontouppgifter centralt
Swish: 123 171 71 15
Plusgiro: 64 00 34-5
IBAN: SE42 9500 0099 6034 0640 0345
BIC: NDEASESS
För lokala kontouppgifter se lokalavdelningarnas sidor.

All SRRS verksamhet, såväl centralt som lokalt, bedrivs av medlemmar som arbetar ideellt på sin fritid. Ibland kan det därför dröja något innan e-post besvaras.

Eftersom SRRS är helt beroende av ideellt arbete så kommer föreningen aldrig att bli vare sig bättre eller sämre än vad vi - d.v.s alla föreningens medlemmar - gör den. Du som medlem är därför alltid varmt välkommen att kontakta någon i den centrala eller din lokala styrelse för att anmäla ditt intresse av att vara med och bidra aktivt till verksamheten.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo