Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2024-02-19

Som medlem i SRRS kan du nu ladda hem ditt medlemskort digitalt via mittskk.se där du även hittar flera andra nyttiga tjänster lätt tillgängliga via till exempel mobilen.

För att hämta ditt...

2023-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in...

2023-12-22

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2023-04-16 beslutades att höja medlemsavgiften från och med 2024. 

De senaste årens höjda priser för ett flertal varor och tjänster har medfört ökade omkostnader...

2023-12-19

I Rasspecifika Avelsstrategier 2023-2027 finns målet att öka kunskapen om vilka jaktliga användningsområden som kan vara lämpliga för rasen under svenska förhållanden. SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK...

2023-12-06

In the revised Breeding Strategies (Rasspecifika Avelsstrategier - RAS), the Swedish Rhodesian Ridgeback Club, in collaboration with a vast majority of the Swedish breeders, has decided that one...

2023-11-30

SRRS valphänvisningsregler uppdateras från och med 2023-12-01 för att harmonisera med avelsrekommendationerna i våra nya Rasspecifika Avelsstrategier.

Övergången mellan befintliga och nya...

2023-11-16

Rasspecifika Avelsstrategier, förkortat RAS, för rhodesian ridgeback 2023-2027 har fastställts av SKKs Avelskommitté (SKK/AK) 2023-10-24 och är nu gällande. Dokumentet har innan fastställande...

2023-10-29

Det är dags för vår medlemstidning Ridgeback-Nytt att få en ny redaktör! Kanske är det du?

Det här behövs av dig:

  • Grundläggande (eller god) kunskap i Adobe Indesign eller att...
2023-09-13

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

2023-08-21

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo