Utvärdering av hälsoprogram för HD och ED

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2017-05-06

Inom SKK-organisationen har specialklubbar med rasansvar rätt att ansöka om hälsoprogram för sina raser. Beslut om att anta eller avslå ansökan om hälsoprogram tas av SKKs avelskommitté (SKK/AK) och fastställs sedan av SKKs centralstyrelse (SKK/CS). Hälsoprogram på nivå 2 (krav på resultat innan parning) och nivå 3 (krav på godkänt resultat innan parning) förs in i SKKs registreringsregler.

SKKs avelskommitté (SKK/AK) har fått i uppdrag att genomföra en större regelöversyn. Översynen omfattar SKKs registreringsregler och ska pågå mellan 2016 och 2020. Det praktiska arbetet att genomföra översynen av hälsoprogrammen utförs av respektive special- och rasklubb.

SRRS/AUK har således, på uppdrag av SRRS/C, under hösten 2016 och våren 2017 arbetat med utvärdering av befintliga hälsoprogram nivå 2 avseende höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED) hos rhodesian ridgeback. Detta har vi tidigare berättat om i Ridgeback-Nytt nummer 4/2016.

Utvärderingen är nu fastställd av SRRS styrelse och har skickats till SKK/AK.

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa här >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor