BPH 500-analys för Rhodesian Ridgeback!

Fotograf: Ulrika Hall
Artikeldatum: 2018-01-12

Sedan Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) år 2012 blev officiellt inom SKK så är Rhodesian Ridegback den ras med till antalet flest beskrivna hundar - av alla raser. Per 2017-12-31 har 772 Rhodesian Ridgebacks startat vid BPH varav 704 svenskfödda, 27 importer och 41 utländska. Det visar att en hel del uppfödare så väl som enskilda hundägare värnar om rasens mentalitet, vilket är viktigt både för hundarnas välmående och för framtida hundägares möjlighet att kunna tillbringa vardagen med sin hund så som man tänkt.

År 2015 var SRRS den första klubb att från SKK få en s.k ”200-analys” efter att ha passerat 200 beskrivna hundar. Rhodesian Ridgeback har nu – återigen som första ras - även lyckats passera 500 beskrivna hundar! Därmed har en s.k ”500-analys” sammanställts för rasen i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SKKs Kommitté för hundars mentalitet (SKK/KHM).

Analysen innehåller information om egenskapsvärden, såväl övergripande som rasspecifika, arvbarhetsskattningar samt frågeställningar inför framtida revidering av SKK Avelsdata och införande av skattningar av avelsvärden för mentala egenskaper, s.k ”mentalindex”. Analysen kan läsas i sin helhet via länken nedan.

SRRS vill också passa på att säga stort tack både till alla hundägare som låtit mentalbeskriva sina hundar och de uppfödare som använder BPH (eller MH) som ett verktyg för att utvärdera mentaliteten hos de valpkullar man föder upp. Ni bidrar alla till att lärandet om mentaliteten hos rasen Rhodesian Ridgeback!

500-analys för Rhodesian Ridgeback (2017-10-03) >>
200-analys för Rhodesian Ridgeback (2015-02-18) >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor