Resultatet av hälsoenkäten för hundar födda 2012 och 2017 är här!

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2021-03-29

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2012 (8 år) och 2017 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

SRRS Hälsoenkät hundar 3 år födda 2017 >>
SRRS Hälsoenkät hundar 8 år födda 2012 >>

Mer information och resultat från tidigare års enkäter se här >>

Nästa hälsoenkät som avser hundar födda 2013 och 2018 kommer att skickas ut under första kvartalet 2022. De hundägare som registrerat sitt ägarskap i SKKs ägarregister kommer att få information om enkäten direkt hem i brevlådan.

Har du inte registrerat ditt hundägarskap hos SKK kan det vara en god idé att göra det redan nu, via blanketten ”Ägaranmälan” som finns på registreringsbevisets andra sida (under veterinärintyget). Har du tappat bort blanketten finns den för utskrift på SKKs hemsida >>
Registreringsavgiften är redan betald av din uppfödare i samband med att din valp registrerades.

Med vänliga hälsningar
Avels- och uppfödarkommittén
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo