Nu finns mentalindex för rhodesian ridgeback!

Fotograf: Mari Levänen
Artikeldatum: 2022-08-24

Sedan början av 2019 deltar SRRS, tillsammans med SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet (KHM) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i ett pilotprojektet för mentalindex (MI) baserat på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om mentalindex kan vara ett användbart verktyg i avelsarbetet för mentala egenskaper hos rhodesian ridgeback.

Mentalindex ger ett statistiskt mått, ett värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för var och en av de fem egenskaperna "Socialitet", "Social trygghet", "Lekfullhet", "Miljötrygghet" och "Hotfullhet". Dessa värden, som kallas "avelsvärden", kan användas för att genomföra avelskombinationer som har ökade förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas. Mentalindex kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig avseende de egenskaper som indexet omfattar.

Efter cirka tre och ett halvt års arbete finns nu mentalindex äntligen tillgängligt att börja användas av alla avelsintresserade ridgebackägare! På SRRS hemsida presenteras avelsvärden för hundar födda fr.o.m år 2000 och framåt och som är över 18 månader vid skattningstillfället samt har startat vid BPH. Avelsvärden presenteras också för hundar som inte själva har startat vid BPH, men där avelsvärdets säkerhet är 0,5 eller högre, då baserat på tillgänglig information om hundens släktingar. Via SRRS hemsida är det bl.a också möjligt att genomföra en s.k "provparning" för att få fram "preliminärt kullindex" för en kombination av avelsdjur.

Under pilotprojektets gång har SRRS medlemmar kunnat lära sig om mentalindex vid SRRS avelskonferens 2019, vid ett flertal webbinarium med både externa och interna föreläsare samt genom kontinuerlig information via medlemstidning, hemsida och Facebook. Därmed är förhoppningen att alla avelsintresserade har fått en god teoretisk grund och nu känner sig redo att rent praktiskt börja använda mentalindex som ett verktyg i avelsarbetet.

Även om mentalindex nu finns tillgängligt att använda så är pilotprojektet fortfarande pågående och en uppföljning av hur verktyget används och upplevs fungera kommer att genomföras längre fram i tiden.

Vid frågor om hur mentalindex vänligen kontakta gärna SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) via e-post mk@srrs.org.

Mer information om mentalindex >>
Provparning för preliminärt kullindex >>
Mentalindex för rhodesian ridgeback (pdf) >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo