Resultaten av hälsoenkäten för hundar födda 2014 och 2019 är här!

Fotograf: Jenny Jurnelius
Artikeldatum: 2023-04-03

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2014 (8 år) och 2019 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och därmed också lämnat ett bidrag till hälsoarbetet!

SRRS Hälsoenkät hundar 3 år födda 2019 >>
SRRS Hälsoenkät hundar 8 år födda 2014 >>

Mer information och resultat från tidigare års enkäter se här >>

Nästa hälsoenkät som avser hundar födda 2015 och 2020 kommer att skickas ut under första kvartalet 2024. De hundägare som registrerat sitt ägarskap i SKKs ägarregister kommer att få information om enkäten direkt hem i brevlådan.

Har du inte registrerat ditt hundägarskap hos SKK kan det vara en god idé att göra det redan nu, via blanketten ”Ägaranmälan” som finns på registreringsbevisets andra sida (under veterinärintyget). Registreringsavgiften är redan betald av din uppfödare i samband med att din valp registrerades. Har du tappat bort blanketten finns den för utskrift på SKKs hemsida >>

Med vänliga hälsningar
Avels- och uppfödarkommittén
Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo