Ridgebackspecialen BISS-22 (Utställning)

Organisation: Västra
Datum: 2022-08-06 - 2022-08-07
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Lindsey Barnes (GB)
Sista anmälningsdag 1: 2022-06-28
Sista anmälningsdag 2: 2022-07-05
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.

  • Officiella klasser finns under "Officiella utställningar -> Samtliga utställningar"
  • Inofficiella klasser (valpar & mönstring) finns under "Inofficiella utställningar"

Bekräftelse och nummerlapp skickas ut via e-post så vänligen säkerställ att den e-postadress som anges i samband med anmälan är korrekt.

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

Anmälningsavgift:
Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass 220 SEK 290 SEK
Officiell klass 380 SEK 450 SEK
Veteranklass 120 SEK 190 SEK
Mönstring 220 SEK 290 SEK

 

Betalning:

Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.

Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Västra e-post vastra@srrs.org.

Övrig information:

Program

Lördag: Mönstring, valpar & hanar
Söndag: Tikar & finaler

Tävlingskatalog
Förköpt utställningskatalog hämtas i sekretariatet i utbyte mot den katalogbiljett som finns infogad på bekräftelsen. Tävlingskatalog kan också köpas i sekretariatet.

Parkering
Parkering finns på gångavstånd från utställningsplatsen, vänligen följ skyltar och våra funktionärers anvisningar. Tänk på att under inga omständigheter lämna hundar i varma bilar!

Tält
Tält (max 3x3 meter) får sättas upp på anvisade platser tidigast vid den tidpunkt som anges i utställningsbekräftelsen.

Fotografering
Fotografering av vinnande hundar i samtliga klasser samt alla tio placerade hundar i Bästa hanhundsklass och Bästa tikklass sker på anvisad plats direkt efter att hela klassen är bedömd.

Specialklasser
Under helgen finns det möjlighet att delta i våra inofficiella specialklasser Bästa huvud, Bästa levernos, Bästa ridge och Bästa rörelser (hanhundar på lördagen och tikar på söndagen). Anmälningsavgiften är 20 SEK per hund och klass och anmälan och betalning görs direkt i tävlingssekreteriatet. Vi är tacksamma för jämna pengar!

After Show
Se information här >>

Prisutdelning till listvinnare 2021
Vid lördagskvällens After Show kommer välförtjänta rosetter att delas ut till 2021 års vinstrikaste hundar inom viltspår, lydnad, rallylydnad, bruks och agility. Har du som ägare till en av vinnarna (de tio bäst placerade hundarna på respektive lista) inte möjlighet att delta vid minglet så är du välkommen att hämta den i sekretariatet istället. Är du inte på plats alls under helgen så är vi tacksamma om du ber någon bekant som är närvarande att hämta den åt dig.

Renhållning
För att helgen ska bli så trivsam som möjligt så är vi tacksamma om vi kan hjälpas åt att hålla rent både runt oss själva och våra hundar. Papperskorgar finns runt om på området och saknas hundbajspåsar så finns gratis sådana att hämta i tävlingssekreteriatet.

Hundar som inte deltar i utställningen
Hundar över 4 månader som inte deltar i utställningen är välkomna in på utställningsområdet mot uppvisande av giltigt vaccinationsintyg.

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Adress: Skutberget, -, - Karlstad
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo