Hedersmedlemmar

SRRS hedersmedlemmar har på ett förtjänstfullt sätt främjat SRRS syften. Förslag på hedersmedlem kan lämnas av SRRS centralstyrelse till Fullmäktigemötet för beslut.

 • Bengt Florén, hedersmedlem sedan 1977 (avliden)
 • TC Hawley, hedersmedlem sedan 1986 (avliden)
 • Janet Murray, hedersmedlem sedan 1986 (avliden)
 • Olle Rosenqvist, hedersmedlem sedan 1995 (avliden)
 • Sonja Nilsson, hedersmedlem sedan 2003
 • Karin Nilsson, hedersmedlem sedan 2008
 • Ulla Thedin, hedersmedlem sedan 2010
 • Anita Gradin, hedersmedlem sedan 2012
 • Birgitta Mouchard, hedersmedlem sedan 2012
 • Loulou Pettersson, hedersmedlem sedan 2012
 • Sven Höök, hedersmedlem sedan 2016 (avliden)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo