Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna ska inom ramen för SRRS stadgar och bestämmelser bedriva SRRS lokala verksamhet. Lokalavdelningarna har till uppgift att:

  • Informera och sprida kunskap om SRRS, dess mål, organisation och arbetsformer.
  • Informera om till SRRS hörande ras och dess användningsområde.
  • Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SRRS och SKKs regler.
  • Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
  • Bedriva verksamhet i enlighet med SRRS direktiv.
  • Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.
  • Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SRRS eller när annan anledning föreligger.
  • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

SRRS är indelat i fyra (4) lokalavdelningar från norr till söder. Som medlem i SRRS tillhör du automatiskt den lokalavdelning som omfattar det län där du bor.

SRRS/SÖDRA
Länen Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

SRRS/VÄSTRA
Länen Dalarna, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

SRRS/ÖSTRA
Länen Gotland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Östergötland.

SRRS/NORRA
Länen Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo